Woda

Udowodniono, że przy dostępie światła do wody w okresie dłuższym niż 24h rozpoczyna się proces tworzenia flory bakteryjnej. System POU zapewnia pełne bezpieczeństwo, ponieważ światło nie ma dostępu do wody. Dodatkowym zabezpieczeniem przed pojawieniem się jakichkolwiek bakterii jest lampa UV znajdująca się w zbiorniku z zimną wodą.

Filtry i ich działanie w urządzeniach POU

Filtry wykorzystują efektywne media o wysokiej absorpcji, które udoskonalają smak wody pitnej oraz redukują zanieczyszczenia mechaniczne i chemiczne. Woda poddawana jest wielostopniowej filtracji.

STOPIEŃ 1 – filtracja mechaniczna – usuwa metale ciężkie, piaski i inne osady powstałe w fazie transportu. Dzięki dużej restrykcji pełni funkcję blokady bakteriologicznej, ale nie pozbawia wody korzystnej zawartości minerałów.

STOPIEŃ 2 – filtracja węglowa – odwraca proces konserwacji wody poprzez usunięcie chlorków oraz wychwytuje substancje organiczne rozpuszczone w wodzie. Usunięcie zanieczyszczeń skutkuje istotną poprawą smaku, koloru i zapachu wody. Woda zostaje zmiękczona poprzez usunięcie nadmiaru wapnia, co ogranicza powstawanie kamienia w dystrybutorze.

Dzięki postępom technologicznym w systemach filtracji woda dostępna w naszych kranach jest gotowa do spożycia i zawiera naturalne wartości mineralne. Jedynie poprzez niedoskonały jeszcze proces transportu do miejsca odbioru dostarczana woda
posiada skazy dla odczuć organoleptycznych. Właśnie w tym miejscu zaczyna się nasza rola.

Korzyści praktyczne systemu POU

  • Koniec z wahaniem się kosztów wynikających z większe go spożycia wody w okresie letnim
  • Koniec z zajmowaniem cennej powierzchni biurowej na magazynowanie nieestetycznych i ciężkich butli
  • Koniec z ciągłą kontrolą butli i telefonicznymi zamówieniami
  • Koniec z kaucją za powierzone butle i kontrolą zgodności aktualnych stanów
  • Koniec transportu baniaków przez pomieszczenia biurowe, produkcyjne, magazyny
  • Koniec z kłopotliwą wymianą 19-litrowej butli