Opis produktu

Panel przedni dolny do dystrybutora Extasy.