Opis produktu

Panel przedni dolny do dystrybutora HL16L.